Strategisch ontwerpbureau voor systeemverandering

Van ongelijk en eindig naar sociaal en duurzaam. Onze maatschappelijke systemen zijn in transitie. Door een ontwerpaanpak te gebruiken versnellen we die verandering zonder de complexiteit te verliezen. We zien elk project als een gewicht in de balans. Samen met organisaties op een maatschappelijke missie onderweg naar een nieuw systeem dat zwaarder weegt dan het oude.
Bos op Poten | Concept ontwikkeling

Wat als de bewoners voor de bomen zorgen net zoals het bos voor de buurt?

Meer werk

Komovo op de Dutch Design Week 2023

De noodzaak en ongemakkelijkheid van toekomstdenken; een korte samenvatting van onze DDW-doop (Dutch Design Week). Onze interactieve vertaling van het project 'Rijk, Rol en Ruimte' voor het Rijksvastgoedbedrijf bleek een opening voor rake gesprekken.

Op naar verandering

Wij ondersteunen sociaal ondernemers, kwartiermakers, business developers, stakeholder en innovatiemanagers. De veranderaars binnen organisaties, markten en systemen. Want voor verandering is een lange adem nodig. Wij helpen je sterk te staan.

Systeem, mens en
toekomst begrijpen

Navigeer de veranderende complexiteit van systemen en vind aansluiting bij de mens. Samen komen we achter de werking, problemen, kansen en risico’s van het systeem.

Koers voor verandering
aanscherpen

We nemen standpunt in en bepalen de koers en rol van de organisatie om de transitie waar te maken. Met een nieuwe kijk op het probleem creëren we ruimte voor oplossingen.

Verandering
tastbaar maken

Van abstract naar concreet. We ontwerpen tastbare oplossingen en begeleiden de transitie. We nemen mensen mee, experimenteren en sturen bij totdat de kanteling zichtbaar wordt.
Bekijk onze diensten
Maak Rimpels | Sociale systeem innovatie

Wat als we ouder worden zien als persoonlijke groei in plaats van verval?

Atelier Rijksbouwmeester | Ontwerponderzoek naar de toekomst van werk

Wat als Rijksoverheids kantoren de relatie tussen ambtenaren en burgers herstellen?

i-Tree 2.0-NL | De toekomst van het stadsbos

Wat als we het stadsbos herpositioneren als kritieke infrastructuur?

Isala | Ruimtelijke identiteit voor ziekenhuis in Meppel

Wat als we zorgeloosheid kunnen toevoegen aan een plek vol zorg?

Meer werk

Ook hoop voor een betere toekomst?

Professor Snijdersstraat 2

2628 RA Delft

+31 6 4238 2651

hallo@komovo.nl