IGG geeft
totaal economisch
beeld

Mei 2021 - September 2021
Voor IGG bouweconomie
igg.nl
IGG bouweconomie is een ambitieuze organisatie die op het punt staat grote stappen te nemen. Projecten staan klaar om te starten, maar wat nog mistte was een duidelijk en gedeeld beeld waar ze eigenlijk heen willen gaan. Het business development team vroeg ons om hun visie en strategie helder te maken.

Van blokken naar tracks

Regelmatig ligt er bij onze klanten al een visie en strategie document. Daar zit al veel tijd en energie in. We vinden het belangrijk om niet zomaar opnieuw te beginnen, maar vanuit de ideeën die al in de organisatie leven. Zo ook bij IGG.

Wel merkten we dat er verbeterpunten mogelijk waren. Bijvoorbeeld in de waarden, waarvan er te veel waren of een missie die niet precies zei waar IGG voor staat. Ook was de strategie opgedeeld in blokken: per jaar verschillende doelen. Waar wij mee begonnen was het identificeren van ‘tracks’. Dat zorgt ervoor dat je logische doelen kan stellen die in lijn liggen met elkaar én met de visie.

De oude situatie, waar lijnen niet werden doorgetrokken en het moeilijk is om te sturen naar de toekomst.

De nieuwe manier van doelen stellen, in lijnen die doorgaan tot de visie.

Workshop

In de workshop daagden we de business developers uit om hun ideeën scherp te krijgen. In de energieke sessie hadden we een hoop ‘aha’ momenten en langzaam maar zeker begon er een verhaal te vormen. Dit begon al tijdens de workshop om gelijk terug te krijgen of we alles goed begrepen. Uiteindelijk namen we alles mee om de koers op papier te zetten.

De koers

Ontwerpprincipes

Wij vangen de essentie van je organisatie in merkwaarden en ontwerpprincipes.

Strategie

We geven vorm aan de stappen vooruit en structuur aan je innovatieproces.

Visie

We stellen voor hoe het beter kan. We maken een wenselijk beeld van jouw product, service, ruimte of merk.

Visueel vormgegeven

Met de koers helder was de volgende stap om het tastbaar te maken. We kozen voor IGG om een visuele roadmap te maken met illustraties. Zo kwamen de verschillende tracks tot leven en werd het makkelijk om intern en extern over de strategie en visie te communiceren.

Dit is niet het uiteindelijke resultaat, de inhoudelijke opmerkingen zijn weggehaald om publiek te kunnen maken.

Ook sturen naar de toekomst?

Professor Snijdersstraat 2

2628 RA Delft

+31 6 4238 2651

hallo@komovo.nl