Naar de toekomst
van energie

Oktober 2020 - Januari 2021
Voor Soltegro
soltegro.nl
In samenwerking met Paul Schellekens
Wat zijn de behoeftes van mensen thuis rondom hun energieverbruik in de toekomst? Welke rol kan een product-service systeem innemen om in deze toekomstige context waarde te creëeren? Met twee workshops hebben we Soltegro de eerste handvatten gegeven om hier hun weg in te vinden. We hebben samen gefocust op de behoeftes van de eindgebruikers rondom energieverbruik en de verwachte ontwikkelingen binnen deze scope. Dit vormde de basis voor een toekomstvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van het concept.

Ultra rapid prototyping

Tijdens de eerste workshop doken we met behulp van Ultra Rapid Prototyping in de rol van verschillende eindgebruikers van hun nieuwe product. Behoeftes en kansen hebben we in kaart gebracht door verschillende scenario’s te spelen. Hoe wordt informatie door het product verzameld? Wat gebeurt er rondom de installatie van het product? We hebben ons verplaatst in de eindgebruiker. Hierdoor kwamen belangrijke waardes en eigenschappen van het concept aan het licht. Deze hebben we vertaald naar een eerste versie van de eisen en wensen voor het interactieve ontwerp van het concept.

Verplaatsen in de toekomst, en weer terug

Samen hebben we een toekomstbeeld geschetst om te ontdekken wat het product moet bieden in de veranderende wereld van 2050. Binnen de scope van ‘Omgang met energie in huis’ voerden we een trendanalyse uit om een mogelijke toekomst te omschrijven.

De auto industrie gebruikt vaak een “concept car” om hun stip op de horizon te schetsen. Zo hebben we dat ook voor Soltegro gedaan. Hoe ziet de ideale oplossing eruit die past in ons toekomstbeeld? Deze gedeelde visie van het concept gaven we meer vorm door het te omschrijven als metafoor. Is het product te omschrijven als ‘regisseur? Of is het meer een ‘dirigent’? Wat zijn de eigenschappen van deze metafoor? Door van deze eigenschappen een vertaling te maken naar producteigenschappen konden we de eerste holistische omschrijving geven van het product in de toekomst. Iets om naar toe te werken.

Vanuit deze concrete ideeën bepaalden we de weg ernaar toe. Met behulp van een tijdlijn met daarop de ontwikkeling van de behoeftes van de gebruikers en de verwachte technologische ontwikkelingen. Op deze tijdlijn zetten we op verschillende punten de stappen naar de ‘concept car’. Wat is er mogelijk in 2023? En in 2030? Wat zijn de behoeftes rondom energieverbruik in deze jaren? Ons verre doel brengen we weer terug naar het nu.

Alles samengevat in een routebeschrijving

Bij Komovo vinden we het belangrijk om de inzichten concreet en duidelijk te visualiseren. Zo hebben we alle ontwikkelingen en stappen naar het ideale product van 2050 samengevat in een tactische en strategische roadmap. Deze roadmaps geven Soltegro grip tijdens de verdere ontwikkeling van het product-service systeem.

De tactische roadmap is gevormd als routebeschrijving richting de samen opgestelde visie. Hierin staan behoeftes omschreven van eindgebruikers rondom de scope, gevormd door ontwikkelingen in de context. Om aan deze eindgebruikers waarde te kunnen blijven bieden, ontwikkelt het product-service concept van Soltegro ook over de tijd. Deze productontwikkelingen staan als voorstel gevisualiseerd en omschreven in de roadmap, uitgewerkt met de verwachtte benodigde partners om de producteigenschappen en alles daaromheen te kunnen realiseren.

De strategische roadmap die we voor Soltegro hebben gemaakt geeft duidelijke handvatten en een stip op de horizon om naartoe te werken. Uiteraard staat deze ‘route’ niet vast. Het is van belang om de roadmap aan te scherpen en aan te vullen in de toekomst.

De koers

Strategie

Een roadmap van alle ontwikkelingen rondom energie, de stappen die het product moet maken en de acties die Soltegro moet uitvoeren om richting de toekomst te werken.

Visie

Een visie die op mensen is gericht, in plaats van op de techniek.
Dit is niet het uiteindelijke resultaat, de inhoudelijke visie laten we hier niet zien.
Door de interactieve workshops van Komovo hebben wij veel scherper voor ogen hoe wij met dit product verder kunnen ontwikkelen.
De roadmap geeft de stip op de horizon maar juist ook voor de korte termijn hebben wij nu een duidelijke richting waar we naar toe kunnen werken. Deze workshops hebben ons enorm ondersteund om een gezamenlijke visie te ontwikkelen waarin alle ambities die wij hebben terugkomen.
— Jan-Martijn Teeuw, commercieel directeur Soltegro

Samen werken naar de toekomst?

Professor Snijdersstraat 2

2628 RA Delft

+31 6 4238 2651

hallo@komovo.nl