Hoe we verandering vorm geven

1 - We starten altijd met onderzoek

Systeemonderzoek

We doen interviews met experts en duiken in de literatuur om de relaties in systemen te ontrafelen en leverage points (kansgebieden) te identificeren.

Expert interviews - literatuur onderzoek - Systemmap - leverage point identificatie

Toekomstonderzoek

Om te anticiperen op aannemelijke toekomsten onderzoeken we ontwikkelingen én constantes en vormen we scenario’s.

Vision in Product methode - Trend en driver analyse - Scenario’s - Experiential futures

Gebruikersonderzoek

We achterhalen gedachtes, gevoelens en behoeftes door met de doelgroep in gesprek te gaan.

Interviews en focusgroepen - context mapping - co-creatie sessies - participatie - benchmark

2 - We nemen samen een standpunt in waarheen en hoe we willen veranderen

Visievorming

Na het vormen van mogelijke toekomsten, bepalen we samen de wenselijke toekomst. We kalibreren het kompas die de richting van verandering bepaald en brengen dit tot leven.

Visie workshops - Interviews in organisatie - Concept car - Experiential future - Visualisatie

Strategie

Welke stappen moeten er worden gezet om de visie te bereiken? We stemmen jullie begrensde middelen af op de onbegrensde ambities en stippelen een route uit.

Roadmaps - Stakeholder management - Implementatie plan

3 - We ontwerpen tastbare manifestaties om de verandering waar te maken

Service en product innovatie

Met de Lean Startup methodologie werken we naar nieuwe gevalideerde proposities. We ontwerpen services en producten met de beste ervaring mogelijk.

Experiment design - Service blueprint - Product conceptualisatie - Prototyping - User experience en interface design

Ruimtes en ervaring

We ontwerpen ervaringen en ruimtes in de private en publieke omgeving.

Zonering en programmering - Inrichting - Ruimtelijke identiteit en ervaring

Merkpositionering en communicatie

Communicatie is nodig om visies tot leven te wekken en bewegingen daarnaar toe in gang te zetten.

Merkidentiteit - Huisstijl - Website - Drukwerk

Benieuwd naar voorbeelden in de praktijk?

De samenwerking

Eerste kop koffie

We vinden het belangrijk dat we elkaar goed kennen. Voel ons gerust aan de tand. Én stel je open voor het gezelligste kruisverhoor ooit.

Workshop

De kick start van onze samenwerking. We strijken verwachtingen glad over doelen en het ontwerpproces. Hier komt een helder projectplan uit. Een cruciaal begin.

Project

Elk project is anders. Daarom leveren we altijd maatwerk. De drie stappen onderzoek, stellingname en ontwerp komen altijd terug, maar in verschillende vormen en intensiteit. Zo komen we tot een heldere en flexibele aanpak.

Koers vasthouden

We bouwen graag sterke relaties met onze klanten. Ontwerpprojecten hebben een kop en een staart, maar ontwerp werk is nooit klaar. Na een project helpen we met de executie van een visie. Op de lange termijn bouwen we graag samen verder. Systeemverandering gaat niet vanzelf.

Wij gebruiken design thinking om complexe problemen aan te pakken

Framing

We belichten problemen en uitdagingen op een unieke manier, met behulp van analogieën en metaforen. Zo openen we een wereld aan kansen om betekenisvolle oplossingen te ontwerpen.

Testen in iteraties

Een kern onderdeel van het ontwerpproces: het maken van prototypes, testen met de gebruiker en daarvan leren. Zo sluiten concepten steeds beter aan bij behoeftes en gebruiksgemak.

Tastbaar maken

We leveren niet graag een rapport af. Juist visuele representaties maken het abstracte tastbaar. Zo worden systemen, toekomsten, visies, strategie en concepten deelbaar en wordt de kans op succes verhoogd.

Beweging starten

Ideeën zijn belangrijk, maar mensen moeten samen bewegen om ze waar te maken. We besteden veel aandacht om mensen te leren kennen, mee te nemen en inspireren zodat bewegingen gestart worden.

Co-design

We smeden dreamteams. We ontwerpen samen met experts, eindgebruikers en andere stakeholders. Meerdere perspectieven geven nieuwe inzichten. Daarbij zorgen onze sessies ook nog eens voor draagvlak en energie.

Focus in proces

Groots dromen over de toekomst en tegelijk met beide voeten in de klei. We geloven dat door een project heen de focus altijd verdeeld moet worden over het abstracte (visie) en het concrete (oplossingen). Want het één sterkt het ander.

Benieuwd naar wat design thinking kan doen in je organisatie? We bespreken graag samen de mogelijkheden.

Professor Snijdersstraat 2

2628 RA Delft

+31 6 4238 2651

hallo@komovo.nl