Van patiënt
naar cliënt

Oktober 2020 - Februari 2021
Voor tandartspraktijk Kiesz
kiesz.nl
In samenwerking met Paul Schellekens
Tandartsenpraktijk Kiesz staat niet stil. Op allerlei vlakken zijn ze bezig met innovatie om de tandartsenpraktijk van de toekomst te worden. Ze vroegen Komovo om die innovatie mensgericht te maken, zodat het aansluit op de behoeftes en leefwereld van hun klanten.

Aan de tand voelen

Samen met Kiesz kozen we ervoor om twintig participanten uit drie verschillende generaties te interviewen. We verwachtten dat hier interessante verschillen naar voren zouden komen. En inderdaad! Jongeren en ouderen blijken heel anders om te gaan met mondzorg. Binnen jongeren is er ook nog een verschil tussen bewuste en onbewuste poetsers. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat het belang van de persoonlijke band met de tandarts afhankelijk is van iemands bewustzijn en dat het tandartsbezoek vaak als een ‘keuring’ wordt gezien. Bewuste jongeren ervaren soms zelfs dat er hoge verwachtingen liggen tijdens hun afspraak in de stoel.

Dit is niet het uiteindelijke resultaat, de inhoudelijke opmerkingen zijn vervaagd om publiek te kunnen maken.

Dit is niet het uiteindelijke resultaat, de inhoudelijke opmerkingen zijn vervaagd om publiek te kunnen maken.

Vastbijten in een nieuwe rol

Tijdens de merkpositioneringsworkshop hebben we alle inzichten op tafel gelegd, van onze persona’s tot concurrentieanalyse en van SWOT tot de toekomst van de markt. Het is heerlijk om een workshop in te gaan met zoveel voorkennis. Met elkaar hebben we een stap gezet richting de nieuwe positionering van Kiesz. Zijn jullie klaar voor een nieuwe tandarts?

De koers

Ontwerpprincipes

Kiesz wil dat mondzorg een bewuste keuze wordt vanaf een zo vroeg mogelijke leeftijd en wil het effect van preventie tastbaar maken. Dit doen ze door de zorg persoonlijk af te stellen en te blijven innoveren.

Visie

Kiesz is een coachende tandarts die er samen met zijn cliënten voor zorgt dat ze geen patiënt worden.

Ook benieuwd naar wat je klanten denken?

Professor Snijdersstraat 2

2628 RA Delft

+31 6 4238 2651

hallo@komovo.nl